Archives of Environmental Protection
Impact Factor & Key Scientometrics

Archives of Environmental Protection
Overview

Impact Factor

1.489

H Index

24

Impact Factor

1.851

I. Basic Journal Info

Country

Poland
Journal ISSN: 03248461, 20834772, 20834810
Publisher: Polish Academy of Sciences
History: 2007-ongoing
Journal Hompage: Link
How to Get Published:

Research Categories

Scope/Description:

najstarsze polskie czasopismo naukowe z dziedziny ochrony i inżynierii środowiska wydawane od 1975 roku publikuje oryginalne artykuły i komunikaty z zakresu: - ochrony powietrza atmosferycznego, wód i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem; - technologii oczyszczania gazów odlotowych, ścieków oraz gleb; - przemian i transportu zanieczyszczeń w środowisku; - technik pomiarowych stosowanych w inżynierii i monitoringu środowiska; - rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych; - kształtowania środowiska życia człowieka i środowiska przyrodniczego; - innych zagadnień wiążących się bezpośrednio z inżynierią i ochroną środowiska

II. Science Citation Report (SCR)Archives of Environmental Protection
SCR Impact Factor

Archives of Environmental Protection
SCR Journal Ranking

Archives of Environmental Protection
SCImago SJR Rank

SCImago Journal Rank (SJR indicator) is a measure of scientific influence of scholarly journals that accounts for both the number of citations received by a journal and the importance or prestige of the journals where such citations come from.

0.384

Archives of Environmental Protection
Scopus 2-Year Impact Factor Trend

Note: impact factor data for reference only

Archives of Environmental Protection
Scopus 3-Year Impact Factor Trend

Note: impact factor data for reference only

Archives of Environmental Protection
Scopus 4-Year Impact Factor Trend

Note: impact factor data for reference only

Archives of Environmental Protection
Impact Factor History

2-year 3-year 4-year
 • 2022 Impact Factor
  1.455 1.618 1.536
 • 2021 Impact Factor
  1.851 1.823 1.978
 • 2020 Impact Factor
  1.316 1.696 1.881
 • 2019 Impact Factor
  1.811 2.029 2.038
 • 2018 Impact Factor
  1.711 1.711 1.52
 • 2017 Impact Factor
  1.239 1.257 1.32
 • 2016 Impact Factor
  0.764 0.893 0.977
 • 2015 Impact Factor
  1.023 1.063 1.051
 • 2014 Impact Factor
  0.976 NA NA
 • 2013 Impact Factor
  1.056 NA NA
 • 2012 Impact Factor
  0.634 NA NA
 • 2011 Impact Factor
  0.411 NA NA
 • 2010 Impact Factor
  0.237 NA NA
 • 2009 Impact Factor
  0.279 NA NA
 • 2008 Impact Factor
  0.371 NA NA
 • 2007 Impact Factor
  0 NA NA
 • 2006 Impact Factor
  NA NA NA
 • 2005 Impact Factor
  NA NA NA
 • 2004 Impact Factor
  NA NA NA
 • 2003 Impact Factor
  NA NA NA
 • 2002 Impact Factor
  NA NA NA
 • 2001 Impact Factor
  NA NA NA
 • 2000 Impact Factor
  NA NA NA
Note: impact factor data for reference only

HIGHEST PAID JOBS

LATEX TUTORIALS

MUST-READ BOOKS


Impact Factor

Impact factor (IF) is a scientometric factor based on the yearly average number of citations on articles published by a particular journal in the last two years. A journal impact factor is frequently used as a proxy for the relative importance of a journal within its field. Find out more: What is a good impact factor?


III. Other Science Influence Indicators

Any impact factor or scientometric indicator alone will not give you the full picture of a science journal. There are also other factors such as H-Index, Self-Citation Ratio, SJR, SNIP, etc. Researchers may also consider the practical aspect of a journal such as publication fees, acceptance rate, review speed. (Learn More)

Archives of Environmental Protection
H-Index

The h-index is an author-level metric that attempts to measure both the productivity and citation impact of the publications of a scientist or scholar. The index is based on the set of the scientist's most cited papers and the number of citations that they have received in other publications

24

Archives of Environmental Protection
H-Index History