SCI Journal

Impact Factor Database

Archives of Environmental Protection

Impact Factor

1.775

H Index

21

Impact Factor

1.865

Archives of Environmental Protection

Basic Journal Info

Country

Poland
Journal ISSN: 03248461, 20834772, 20834810
Publisher: Polish Academy of Sciences
History: 2007-ongoing
Journal Hompage: Link
How to Get Published:

Research Categories

Archives of Environmental Protection
2020 Impact Factor by Web of Science

Index

SCIE/SSCI

Impact Factor

1.775

by WOS

Ranking

6661

by WOS

Archives of Environmental Protection
2020 SJR, SJR Impact Factor and H Index

H Index

21

SJR

0.384

Scopus Impact Factor

1.865

Archives of Environmental Protection
2020 SJR Impact Factor 2-year, 3-year, 4-year

2-year
Impact Factor

1.274

3-year
Impact Factor

1.688

4-year
Impact Factor

1.865

Scope/Description:

najstarsze polskie czasopismo naukowe z dziedziny ochrony i inżynierii środowiska wydawane od 1975 roku publikuje oryginalne artykuły i komunikaty z zakresu: - ochrony powietrza atmosferycznego, wód i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem; - technologii oczyszczania gazów odlotowych, ścieków oraz gleb; - przemian i transportu zanieczyszczeń w środowisku; - technik pomiarowych stosowanych w inżynierii i monitoringu środowiska; - rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych; - kształtowania środowiska życia człowieka i środowiska przyrodniczego; - innych zagadnień wiążących się bezpośrednio z inżynierią i ochroną środowiska

Archives of Environmental Protection
Scopus 2-Year Impact Factor Trend

Note: impact factor data for reference only

Archives of Environmental Protection
Scopus 3-Year Impact Factor Trend

Note: impact factor data for reference only

Archives of Environmental Protection
Scopus 4-Year Impact Factor Trend

Note: impact factor data for reference only

Impact Factor

Impact factor (IF) is a scientometric factor based on the yearly average number of citations on articles published by a particular journal in the last two years. A journal impact factor is frequently used as a proxy for the relative importance of a journal within its field. Find out more: What is a good impact factor?

See what other people are reading

Discover

Archives of Environmental Protection
SCR Journal Impact Factor History

 • 2020 Impact Factor 1.274
 • 2019 Impact Factor 1.775
 • 2018 Impact Factor 1.711
 • 2017 Impact Factor 1.239
 • 2016 Impact Factor 0.764
 • 2015 Impact Factor 1.000
 • 2014 Impact Factor 0.976
 • 2013 Impact Factor 1.070
 • 2012 Impact Factor 0.634
 • 2011 Impact Factor 0.411
 • 2010 Impact Factor 0.231
 • 2009 Impact Factor 0.284
 • 2008 Impact Factor 0.382
 • 2007 Impact Factor 0.000
 • 2006 Impact Factor NA
 • 2005 Impact Factor NA
 • 2004 Impact Factor NA
 • 2003 Impact Factor NA
 • 2002 Impact Factor NA
 • 2001 Impact Factor NA
 • 2000 Impact Factor NA
Note: impact factor data for reference only

See what other people are reading

Discover

Other Journal Impact Indicator

Any impact factor or scientometric indicator alone will not give you the full picture of a science journal. There are also other factors such as H-Index, Self-Citation Ratio, SJR, SNIP, etc. Researchers may also consider the practical aspect of a journal such as publication fees, acceptance rate, review speed. (Learn More)

Archives of Environmental Protection

H-Index

The h-index is an author-level metric that attempts to measure both the productivity and citation impact of the publications of a scientist or scholar. The index is based on the set of the scientist's most cited papers and the number of citations that they have received in other publications

21

Archives of Environmental Protection

SCImago Journal Rank (SJR)

SCImago Journal Rank (SJR indicator) is a measure of scientific influence of scholarly journals that accounts for both the number of citations received by a journal and the importance or prestige of the journals where such citations come from.

0.384