Internasjonal Politikk
Impact Factor & Key Scientometrics

Internasjonal Politikk
Overview

Impact Factor

0.264

H Index

7

Impact Factor

0.153

I. Basic Journal Info

Country

Norway
Journal ISSN: 0020577X
Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt/Norwegian Institute of International Affairs
History: 1996-2015
Journal Hompage: Link
How to Get Published:

Research Categories

Scope/Description:

Fagartiklene i dette nummeret illustrerer på fin måte bredden i fagfeltet internasjonal politikk. Øystein Jensens artikkel om kontinentalsokkelens avgrensning i nord tar opp et helt sentralt emne i den dagsaktuelle norske utenrikspolitikken, norsk nordområdepolitikk. Koblingen mellom folkerett og naturressurser finner vi enda klarere uttrykt i Hans Morten Haugens artikkel, selv om det geografiske nedslagsfeltet her er Vest-Sahara, ikke Norge. I sin artikkel om Malteserordenen som ikke-territoriell politisk aktør presenterer Douglas Brommesson en empirisk inngang til debattene om "den nye middelalderen". Samlet illustrerer disse tre artiklene hvordan analyser som tangerer fag som historie og folkerett gir nye perspektiver til fagfeltet internasjonal politikk.

II. Science Citation Report (SCR)Internasjonal Politikk
SCR Impact Factor

Internasjonal Politikk
SCR Journal Ranking

Internasjonal Politikk
SCImago SJR Rank

SCImago Journal Rank (SJR indicator) is a measure of scientific influence of scholarly journals that accounts for both the number of citations received by a journal and the importance or prestige of the journals where such citations come from.

0.105

Internasjonal Politikk
Scopus 2-Year Impact Factor Trend

Note: impact factor data for reference only

Internasjonal Politikk
Scopus 3-Year Impact Factor Trend

Note: impact factor data for reference only

Internasjonal Politikk
Scopus 4-Year Impact Factor Trend

Note: impact factor data for reference only

Internasjonal Politikk
Impact Factor History

2-year 3-year 4-year
 • 2022 Impact Factor
  0.163 0.183 0.16
 • 2021 Impact Factor
  0.153 0.145 0.147
 • 2020 Impact Factor
  0.079 0.079 0.073
 • 2019 Impact Factor
  0.16 0.141 0.115
 • 2018 Impact Factor
  0.295 0.217 0.18
 • 2017 Impact Factor
  0.088 0.081 0.11
 • 2016 Impact Factor
  0.067 0.08 0.063
 • 2015 Impact Factor
  0.076 0.062 0.062
 • 2014 Impact Factor
  0.071 NA NA
 • 2013 Impact Factor
  0.069 NA NA
 • 2012 Impact Factor
  0.037 NA NA
 • 2011 Impact Factor
  0.204 NA NA
 • 2010 Impact Factor
  0.065 NA NA
 • 2009 Impact Factor
  0.095 NA NA
 • 2008 Impact Factor
  0.071 NA NA
 • 2007 Impact Factor
  0.175 NA NA
 • 2006 Impact Factor
  0.109 NA NA
 • 2005 Impact Factor
  0.043 NA NA
 • 2004 Impact Factor
  0.073 NA NA
 • 2003 Impact Factor
  0.077 NA NA
 • 2002 Impact Factor
  0.098 NA NA
 • 2001 Impact Factor
  0.067 NA NA
 • 2000 Impact Factor
  0.064 NA NA
Note: impact factor data for reference only

HIGHEST PAID JOBS

LATEX TUTORIALS

MUST-READ BOOKS


Impact Factor

Impact factor (IF) is a scientometric factor based on the yearly average number of citations on articles published by a particular journal in the last two years. A journal impact factor is frequently used as a proxy for the relative importance of a journal within its field. Find out more: What is a good impact factor?


III. Other Science Influence Indicators

Any impact factor or scientometric indicator alone will not give you the full picture of a science journal. There are also other factors such as H-Index, Self-Citation Ratio, SJR, SNIP, etc. Researchers may also consider the practical aspect of a journal such as publication fees, acceptance rate, review speed. (Learn More)

Internasjonal Politikk
H-Index

The h-index is an author-level metric that attempts to measure both the productivity and citation impact of the publications of a scientist or scholar. The index is based on the set of the scientist's most cited papers and the number of citations that they have received in other publications

7

Internasjonal Politikk
H-Index History