SCI Journal

Impact Factor Database

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

Impact Factor

0.724

H Index

18

Impact Factor

0.917

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

Basic Journal Info

Country

Turkey
Journal ISSN: 13001884
Publisher: Gazi Universitesi
History: 1998-ongoing
Journal Hompage: Link
How to Get Published:

Research Categories

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
2020 Impact Factor by Web of Science

Index

SCIE/SSCI

Impact Factor

0.724

by WOS

Ranking

10986

by WOS

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
2020 SJR, SJR Impact Factor and H Index

H Index

18

SJR

0.237

Scopus Impact Factor

0.917

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
2020 SJR Impact Factor 2-year, 3-year, 4-year

2-year
Impact Factor

1.025

3-year
Impact Factor

1.035

4-year
Impact Factor

0.917

Scope/Description:

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi; Mühendislik ve Mimarlık alanlarında aşağıda nitelikleri açıklanmış araştırma makalelerini ve davetli tarama makalelerini Türkçe olarak kabul etmektedir. Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın mutlaka bilime katkısı olmalıdır. Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır. Yazıların telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu’nu göndermeyen yazarların yayınları değerlendirmeye alınmaz. Her yazı, konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilerek şekil ve içerik bakımından incelettirilir. Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler tamamlandıktan sonra, dergide yayınlanabilecek nitelikteki yazılar, yazarlar tarafından son baskı formatında editöre iade edilir. Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir. Yazışma Adresi: “DERGİ”, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 06570 Maltepe /ANKARA

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
Scopus 2-Year Impact Factor Trend

Note: impact factor data for reference only

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
Scopus 3-Year Impact Factor Trend

Note: impact factor data for reference only

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
Scopus 4-Year Impact Factor Trend

Note: impact factor data for reference only

Impact Factor

The impact factor (IF) or journal impact factor (JIF) of an academic journal is a scientometric factor based on the yearly average number of citations on articles published by a particular journal in the last two years. In other words, the impact factor of 2020 is the average of the number of cited publications divided by the citable publications of a journal. A journal impact factor is frequently used as a proxy for the relative importance of a journal within its field. Normally, journals with higher impact factors are often deemed to have more influence than those with lower ones. However, the science community has also noted that review articles typically are more citable than research articles.

Find out more: What is a good impact factor?
And check out: How to get published in a top science journal?

See what other people are reading

Discover

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
SCR Journal Impact Factor History

 • 2020 Impact Factor 1.025
 • 2019 Impact Factor 0.782
 • 2018 Impact Factor 0.583
 • 2017 Impact Factor 0.867
 • 2016 Impact Factor 0.843
 • 2015 Impact Factor 0.249
 • 2014 Impact Factor 0.354
 • 2013 Impact Factor 0.342
 • 2012 Impact Factor 0.266
 • 2011 Impact Factor 0.190
 • 2010 Impact Factor 0.250
 • 2009 Impact Factor 0.155
 • 2008 Impact Factor 0.068
 • 2007 Impact Factor 0.190
 • 2006 Impact Factor 0.103
 • 2005 Impact Factor 0.044
 • 2004 Impact Factor 0.041
 • 2003 Impact Factor 0.026
 • 2002 Impact Factor 0.000
 • 2001 Impact Factor 0.000
 • 2000 Impact Factor 0.000
Note: impact factor data for reference only

See what other people are reading

Discover

Other Journal Impact Indicator

Any journal impact factor or scientometric indicator alone will not give you the full picture of a science journal. That’s why every year, scholars review current metrics to improve upon them and sometimes come up with new ones. There are also other factors to sider for example, H-Index, Self-Citation Ratio, SJR (SCImago Journal Rank Indicator) and SNIP (Source Normalized Impact per Paper). Researchers may also consider the practical aspect of a journal such as publication fees, acceptance rate, review speed.

(Read More)

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

H-Index

The h-index is an author-level metric that attempts to measure both the productivity and citation impact of the publications of a scientist or scholar. The index is based on the set of the scientist's most cited papers and the number of citations that they have received in other publications

18

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

SCImago Journal Rank (SJR)

SCImago Journal Rank (SJR indicator) is a measure of scientific influence of scholarly journals that accounts for both the number of citations received by a journal and the importance or prestige of the journals where such citations come from.

0.237